समस्त शुभचिन्तक महानुभावहरु मा यहाँहरुको २४ बर्ष देखि को भरोसा को लागि आभार
तथा चाड्पर्वहरुको मंगलमय शुभकामना।

– ईशान बाल तथा महिला अस्पताल
अध्यक्ष तथा अस्पताल परिवार