Basundhara, Dhapasi-9, Kathmandu

Tel: 01-4354537, 01-4381962

Email address: info@ishanhospital.com.np